Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 3 of 3 (0.315 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Betalning"
[texts]Mottaget belopp - Filipsborgsarkivet
Kvitto på mottaget belopp 4000 kr. av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 323; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; betalning
Downloads: 8
[texts]Betalningsförsäkran - Filipsborgsarkivet
Betalningsförbindelse som reglerar ett privat lån till Johan och Sofia Hedberg, på 4500 kr. Handlingen beskriver att 500 kr skulle amorteras varje är inkl. ränta på 6 %.
Keywords: kaix id 242; kalix avd e försäkran; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; betalning; lån; skuld; hedberg
Downloads: 15
[texts]Förmyndarskap - Filipsborgsarkivet
Alfred Rönnqvist från Månsbyn intygar att han erhållit den ersättning som avtalats för sitt förmyndarskap över C.F. Svanbergs omyndiga barn.
Keywords: kalix id 226; kalix avd e bekräftelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; rönnqvist; månsbyn; svanberg; betalning
Downloads: 6
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts